Tsiviilseadustiku üldosa seadus

Ava otsing

I osa. Üldsätted

1. Sisu ja struktuur. Esimene osa sisaldab kõige üldisemaid norme, milles ei ole sätestatud mitte ainult TsÜS, vaid kogu tsiviilõiguse jaoks olulised põhimõtted. TsÜS üldsätted on ühtlasi üldsäteteks eelkõige perekonnaseaduse, asjaõigusseaduse, pärimisseaduse ja võlaõigusseaduse, aga ka teiste seaduste suhtes, mis sisaldavad tsiviilõiguse norme. Üldsätted kehtivad ka eraõiguse muude osade, eelkõige ühinguõiguse, äriõiguse ja intellektuaalse omandi suhtes ning on kohaldatavad ka rahvusvahelises eraõiguses, samuti avaliku õiguse valdkonnas. Üldsätetena on määratletud seaduse rakendusala (§ 1), tsiviilõiguse allikad (§ 2), seaduse tõlgendamise reeglid (§ 3), analoogia kasutamise alused (§ 4), tsiviilõiguste ja -kohustuste tekkimise alused (§ 5), õigusjärgluse mõiste ja alused (§ 6 lg-d 1 ja 2) ja lahutamisprintsiip (§ 6 lg 3) ning abstraktsiooniprintsiip (§ 6 lg 4).

2. Varem kehtinud seadus. Võrreldes TsÜS (1994) üldsätetega on uute paragrahvidena lisandunud § 2 ja § 6 lg-d 3 ja 4; §-le 5 ja § 6 lg-tele 1 ja 2 sisult sarnased sätted ei asunud aga TsÜS (1994) struktuuris mitte 1. osas, vaid mujal.

3. Dispositiivsus. Kuna 1. osa paragrahvides on sätestatud tsiviilõiguse üldised põhimõtted, siis antud juhul dispositiivsuse küsimust ei tõusetu ning kõik 1. osa sätted on imperatiivse iseloomuga.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin