Tsiviilseadustiku üldosa seadus

Ava otsing

II osa. Isikud


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. peatükk. Füüsilised isikud
   1. 1. jagu. Õigus- ja teovõime
    1. § 7. Füüsilise isiku õigusvõime
    2. § 8. Füüsilise isiku teovõime
    3. § 9. Vähemalt 15-aastase alaealise piiratud teovõime laiendamine
    4. Sissejuhatus §-dele 10–12: piiratud teovõimega isikute tehingud
    5. § 10. Piiratud teovõimega isiku ühepoolne tehing
    6. § 11. Piiratud teovõimega isiku mitmepoolne tehing
    7. § 12. Alla 7-aastase alaealise tehing
    8. § 13. Otsusevõimetu isiku tehing
   2. 2. jagu. Elukoht ja tegevuskoht
    1. § 14. Elukoht ja selle muutmine
    2. § 15. Alaealise ja eestkoste all oleva isiku elukoht
    3. § 16. Tegevuskoht
   3. 3. jagu. Isiku teadmata kadumine ja isiku surnuks tunnistamine
    1. § 17. Teadmata kadunud isik
    2. § 18. Isiku vara hooldus
    3. § 19. Isiku surnuks tunnistamine
    4. § 20. Surnuks tunnistatud isiku surmaaeg
    5. § 21. Surnuks tunnistatud isiku elusolek
    6. § 22. Surma tuvastamine
    7. § 23. Surmaaja muutmine
   4. 2. peatükk. Juriidilised isikud
    1. § 24. Juriidilise isiku mõiste
    2. § 25. Eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik
    3. § 26. Juriidilise isiku õigusvõime
    4. § 27. Juriidilise isiku kestus ja asutamise vaidlustamine
    5. § 28. Juriidilise isiku põhikiri
    6. § 29. Juriidilise isiku asukoht ja tegevuskoht
    7. § 30. Juriidilise isiku nimi
    8. § 31. Juriidilise isiku organid
    9. § 32. Hea usu põhimõte omavahelistes suhetes
    10. § 33. Hääle andmine
    11. § 34. Juriidilise isiku esindamine
    12. § 35. Juriidilise isiku juhtorgani liikme üldised kohustused
    13. § 36. Pankrotiavalduse esitamise kohustus
    14. § 37. Juriidilise isiku juhtorgani liikme vastutus
    15. § 38. Juriidilise isiku organi otsuse kehtetus
    16. § 39. Juriidilise isiku lõpetamine
    17. § 40. Juriidilise isiku sundlõpetamine
    18. § 41. Likvideerimine
    19. § 42. Likvideerimisteade ja nõuete esitamine
    20. § 43. Nõuete rahuldamine ja vara jagamine
    21. § 44. Pankrotiavalduse esitamine
    22. § 45. Juriidilise isiku lõppemine
    23. § 46. Dokumentide säilitamine
    24. § 47. Ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine