Tsiviilseadustiku üldosa seadus

Ava otsing

§ 80. Elektrooniline vorm

Tehingu kirjaliku vormiga loetakse võrdseks tehingu elektrooniline vorm, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Elektroonilise vormi järgimiseks peab tehing:

1) olema tehtud püsivat taasesitamist võimaldaval viisil ja

2) sisaldama tehingu teinud isikute nimesid ja

3) olema tehingu teinud isikute poolt elektrooniliselt allkirjastatud.

Elektrooniline allkiri peab olema antud viisil, mis võimaldab allkirja seostada tehingu sisu, tehingu teinud isiku ja tehingu tegemise ajaga. Elektroonilise allkirja isikule omistamise ja allkirja andmise kord sätestatakse seaduses. Elektrooniliseks allkirjaks on ka digitaalallkiri.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid