Tsiviilseadustiku üldosa seadus

Ava otsing

§ 143. Aegumise arvestamine kohtu poolt

Kohus või muu vaidlust lahendav organ võtab nõude aegumist arvesse ainult kohustatud isiku taotlusel.[RT I 2005, 39, 308 – jõust 1.01.2006]

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid