Tsiviilseadustiku üldosa seadus

Ava otsing

§ 160. Aegumise peatumine hagi esitamisega

(1) Aegumine peatub õigustatud isiku poolt hagi esitamisega nõude rahuldamiseks või tunnustamiseks.

(2) Hagi esitamisega on võrdsustatud:

1) nõude esitamine pankrotimenetluses;

2) avalduse esitamine hagi tagamiseks enne hagi esitamist, kui see avaldus rahuldatakse;

3) avalduse esitamine maksekäsu kiirmenetluses või muus hagita menetluses;

[RT I 2005, 39, 308 – jõust 1.01.2008]

[RT I 2008, 59, 330 – jõust 1.01.2009]

4) avalduse esitamine seaduses sätestatud kohtueelses menetluses, sõltumata sellest, kas menetluses tehakse täitedokumendiks olev otsus;

5) nõude tasaarvestamine kohtumenetluses nõudega, mille täitmist hagiga taotletakse;

6) kolmanda isiku kaasamine menetlusse kolmanda isiku vastu suunatud nõude suhtes;

7) avalduse esitamine eeltõendamismenetluses;

8) samas asjas esmakordse avalduse esitamine menetluseks menetlusabi saamiseks enne kohtumenetluse alustamist.

(3) Nõude aegumise peatumine lõpeb peatumise aluseks oleva menetluse jõustunud lahendiga lõppemisega.

[RT I 2008, 59, 330 – jõust 1.01.2009]

(4) Kohtumenetluse peatamise korral lõpeb nõude aegumise peatumine kolme aasta möödumisel poolte või kohtu poolt viimase protsessitoimingu tegemisest. Menetluse jätkamisel peatub aegumine uuesti.

[RT I 2005, 39, 308 – jõust 1.01.2006]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid