Tsiviilseadustiku üldosa seadus

Ava otsing

§ 164. Aegumise peatumine perekondlikul põhjusel või eestkoste ajal

(1) Abikaasadevaheliste nõuete aegumine on abielu kestel peatunud.

(2) Vanemate ja laste vaheliste nõuete aegumine on peatunud kuni lapse täisealiseks saamiseni.

(3) Eestkostja ja eestkostetava vaheliste nõuete aegumine on peatunud eestkoste aja jooksul.

(4) Vara hooldaja ja hooldatava vaheliste nõuete aegumine on peatunud hoolduse aja jooksul.

[RT I 2005, 39, 308 – jõust 1.01.2006]

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid